בידור ובמה

רדיו ראשית

איך לעשות פרסום נכון ברדיו

אם יש דבר אחד שלמדנו בעולם של היום, או לא רק שחשוב ללמוד איך עושים פרסום נכון ברדיו, אלא איך עושים פרסום נכון בכלל, בכל