נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מחיקת חובות לבעלי מוגבלויות

כספים בחוק

מחיקת חובות היא הליך שמתרחש בדרך כלל במסגרת פשיטת רגל (אבל ישנן גם אפשרויות נוספות). ההליך הזה מורכב מהכרה בחוסר היכולת של החייב לשלם את חובותיו והוא מצריך לעיתים העברה של נכסי החייב לידיו של נאמן. מחיקת חובות לבעלי מוגבלויות מורכבת משתי סיבות עיקריות, האחת היא חוסר היכולת שלהם לנהל בעצמם את נכסיהם והשנייה היא חוסר היכולת לשלם חובות גבוהים מדי (שכן מן המפורסמות היא שהמגבלה פוגעת משמעותית בכושר ההשתכרות).

 

מחיקת חובות – יסודות ראשונים

מחיקת חובות היא פטור מתשלום חוב מסוים שהחייב מקבל משופט או מרשם הוצאה לפועל. מחיקת החובות ניתנת כשיש ראיות סבירות לכך שהחייב נהג בתום לב, ניסה לשלם את חובותיו ולא הצליח בכך. מחיקת חובות מלווה לרוב בהליך של פשיטת רגל על החייב להעביר את השליטה בנכסיו לידיו של נאמן (או "מפרק") שמתמנה בידי בית המשפט, הנאמן רשאי לנצל את הנכסים כולם לצורך תשלום החוב. במקרה של מחיקת חובות ללא פשיטת רגל על החייב להוכיח שמחיקת החובות מועילה לכל אחד מהנושים. החקיקה החדשה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת החובות מורה לגורמים המשפטיים העוסקים בעניין לנהל את נכסי החייב כך שלאחר סיומו של הליך פשיטת הרגל הוא יוכל להשתקם מבחינה כלכלית ולבנות את חייו מחדש.

 

ניהול נכסים וחיובים של בעלי מוגבלויות

את בעלי המוגבלויות יש לחלק לשני סוגים עיקריים: הסוג הראשון הוא כאלה שהמגבלה שלהם היא פיזית בלבד (למשל – קטועי גפיים), והשני הוא אלה שהמגבלה בעלת ביטוי גם במישור הקונטיבי. ביחס לסוג הראשון אין בעיות מיוחדות בתחום ניהול הנכסים, המגבלה לא מפריעה לחשוב בצלילות דעת ולנהל את הנכסים בצורה מושכלת ולכן לרוב הם מנהלים את נכסיהם בעצמם (למרות שלעיתים הם נזקקים לעזרת אחרים עקב בעיות נגישות שונות). ביחס לסוג השני מתעוררת בעיה מורכבת מעט. לרוב יש צורך למנות להם אפוטרופוס כדי שינהל את נכסיהם, לדבר עלולה להיות השלכה על מחיקת חובות וחדלות פירעון של בעלי מוגבלות כזו.

 

מעמדם הייחודי של בעלי מוגבלויות במחיקת חובות

למוגבלות יכולות להיות שתי השפעות מרכזיות על הליך חדלות הפירעון. הראשונה היא ביחס לאפשרות להכריח את החייב לעבור הליך פשיטת רגל (במקרה שהנושים מבקשים את הדבר), חוסר היכולת לנהל את נכסים בצורה עצמאית "מזמין" בקשות למינוי נאמן מקצועי. השפעה אחרת היא היכולת למחוק חובות גדולים יותר בצורה קלה יותר, בתי המשפט מחקו בעבר חובות גדולים מאוד לנכים ובעלי מוגבלויות בגלל ההוצאות הרבות שמצבם הבריאותי יוצא (מכשור מיוחד, טיפולים יקרים, שכירת עובדים סיעודיים וכו').

 

סיכום

מצבם המיוחד של בעלי מוגבלות יכול להשפיע על הליך מחיקת החובות שהם עתידים לעבור. במקרים מסוימים לטובת החייב ובמקרים אחרים לרעתו (בכל כתלות בנסיבות). כדי לנהל את ההליך בצורה המיטבית תוך מיקסום המצב מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי כמו זה שאפשר למצוא במשרד אלגבלי  אגבלי.

כספים

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא פיננסים