נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מהו נוטריון ומי יכול להתמנות לנוטריון

נוטריון

מהו נוטריון ומי יכול להתמנות לנוטריון?

עו"ד, כך נהוג לומר, הוא קצין בית המשפט. ככזה, נותן בית המשפט אמון בעורכי הדין הבאים בשעריו. אמון זה ניכר באופן בו מאפשרים לעורכי הדין להיכנס אל בית המשפט וכן בסמכויות המואצלות אל עורכי הדין, כגון הסמכות לאמת חתימה של לקוחותיהם על פני מסמכים שונים, להזהיר אדם בעת חתימה על תצהיר, כי יהיה צפוי לעונשים בחוק (על כך נרחיב עוד בהמשך) ועוד; אולם כל אלה אינם מתקרבים לרמת האמון הניתנת בנוטריון. לחתימתו של נוטריון על מסמך יש תוקף ראייתי חזק יותר וכן משמעויות נוספות. לכן, לא כל עו"ד ראוי להיות נוטריון.

מי יכול להתמנות כנוטריון?

כעולה מהאמור לעיל, נוטריון הוא עו"ד אשר ניתן בו אמון רב. לכן, התנאי הראשון לכך שניתן יהיה להסמיך אדם להיות נוטריון הוא כי המדובר בעו"ד הראוי לאמון. עו"ד אשר הושעה מהלשכה בנסיבות אשר יש בהן קלון, למשל, לא יוכל להתמנות להיות נוטריון. נוסף על כך, על עורך הדין להיות עורך דין ותיק הבקיא בתחומי המשפט השונים ולהיות בעל מוניטין כדי להתמנות לנוטריון. עורך דין העומד בתנאים אלה יהיה זכאי להשתתף בהשתלמות ובקורס בו לומד עורך הדין את כל מה שצריך לדעת על מנת להיות נוטריון ואשר לאחריו, אם יעמוד בתנאי הקורס, יוכל לקבל תעודה ועימה לעבור מבחנים להסמכה כנוטריון. רק לאחר כל אלה יוכר עו"ד כנוטריון ויהיה רשאי להציע שירותי נוטריון לציבור.

אילו שירותים רשאי נוטריון להציע?

ישנם שירותים רבים אשר נוטריון מוסמך להציע לציבור. שירותים אלה עניינם בעיקר אימות מסמכים וחתימות שונות באופן המאפשר לבתי המשפט בארץ ובמדינות אחרות (במידה ומדובר בנוטריון המוסמך לכך על פי האמנה בדבר נוטריונים או דיני המדינה השנייה) כמו גם למוסדות ורשויות המדינה להסתמך על האמור בהם. כך למשל מוסמך נוטריון לאשר כי תרגום של חוק או תעודה כלשהי אינם רק נכונים על פי התרגום אלא גם נכונים על פי דיני המדינה שהנפיקה את התעודה וכי הם מזכים את המחזיק בתעודה באמור בה. בין השירותים אשר נוטריון מציע כלולים אימות חתימה (בעל תוקף ואמינות גבוהים יותר מאשר אימות חתימה בידי עו"ד, ישנם הליכים בהם זאת דרישה); החתמה על יפויי כח בהם נדרש אישור נוטריון; חתימה על תצהירים בפני נוטריון; חתימה על צוואות (כמו מתן צוואה בפני רשות); ובישראל גם חתימה על הסכמי ממון כדי שבמידת הצורך בית המשפט לענייני משפחה יוכל להסתמך עליהם; וכמובן שירותי אפולסטיל.

משרד עו"ד ונוטריון לשירותכם

עו"ד מציעה שירותי נוטריון בשפות רוסית, צרפתית, אנגלית ופולנית ושירותי נוטריון באופן כללי. המשרד מציע מלבד שירותי נוטריון גם סיוע בבירור זכויות בפולין ובמדינות אירופאיות נוספות לשם הוצאת דרכון אירופאי ו/או אזרחות. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עשהאל דרייר.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
עורך דין פלילי
כמה עולה עורך דין פלילי?

כאשר אתה עומד בפני אישום פלילי, אחת ההחלטות הקריטיות ביותר שתצטרך לקבל היא שכירת עורך דין פלילי מיומן שייצג