נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מהו חוק תובענות ייצוגיות?

חוק תובענות ייצוגיות

החוק הישראלי מאפשר הגשת תביעות ייצוגיות במגוון נושאים המפורטים בחוק. ההליך מאפשר הגשת תביעה בעלת עילה דומה בשם קבוצת אנשים שנפגעו. הגשת תביעה ייצוגית מחייבת אישור של בית המשפט. מאמר זה יעשה סדר בנושא.

 

מהי תביעה ייצוגית?

זהו הליך משפטי במסגרתו קבוצה של נפגעים מרכזת תביעות בעלות עילה דומה. תביעה זאת מנוהלת ומוגשת על ידי עורכי דין שייזמו את התביעה בשם קבוצת הנפגעים. הנפגעים לא העניקו ליוזם התביעה ייפוי כוח לנהל את התביעה עבורם אך הם ייהנו מתוצאות התביעה.

מנגד במקרה של תוצאה לא רצויה, התביעה הייצוגית שהוגשה תגביל את חברי הקבוצה מלהגיש תביעה אישית בשמם בבית המשפט. לכן קיים מנגנון פיקוח של בית המשפט במסגרתו הוא מאשר או דוחה בקשות לתביעות ייצוגיות. כמו כן, בית המשפט מאשר הסכמי פשרה אם הושגו על ידי הצדדים

 

מטרת החוק

מטרתו של החוק היא לקבוע "כללים אחידים" במקרה של הגשת תביעה ייצוגית ואופן ניהולה מתוך רצון לשמור על זכויות הצדדים ולקדם את "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", גם לאוכלוסיות המתקשות לפנות לבית המשפט כיחידים, לאפשר אכיפת החוק וליצור הרתעה מהפרתו, מתן סיוע ראוי לנפגעים וניהול הוגן ויעיל של התביעות. יש לציין כי תביעות ייצוגיות יכולות להיפתר גם באמצעות הסכם בוררות עם המוסד לבוררות עסקית.

 

מי רשאי להגיש אישור להגשת תביעה ייצוגית?

על פי סעיף 4 של חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – ,2006 "אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין… המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם – בשם אותה קבוצה". גורם נוסף שרשאי להגיש אישור לתביעה מסוג זה היא רשות ציבורית, "שבתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן עוסקת הרשות הציבורית – בשם קבוצת בני אדם אשר אותה תביעה או אותו ענין, מעוררים שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עמה".

כמו כן, גם ארגון שנושא התביעה כלול באחת ממטרותיו הציבוריות רשאי להגיש אישור בשם קבוצה של אנשים שאותה תביעה, "או אותו עניין מעוררים שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עמה". זאת בתנאי שבית המשפט השתכנע כי יש קושי להגיש את הבקשה בידי אדם בעל עילה.

עם זאת, המועצה הישראלית לצרכנות, תהיה רשאית להגיש בקשה לאישור לתביעה ייצוגית, גם בלי אותו קושי. בנוסף, אדם יכול להגיש בקשת אישור כאשר "אחד מיסודות העילה הוא נזק" שנגרם לו ולקבוצה של אנשים. חשוב לציין כי הסכם בוררות עם המוסד לבוררות עסקית הוא מנגנון נוסף דרכו ניתן לטפל בתביעות ייצוגיות.

 

באילו נושאים ניתן להגיש תביעה ייצוגית?

החוק מגביל את היכולת להגיש תביעות ייצוגיות ל-13 תחומים: צרכנות, ביטוח, בנקאות, מפגעים סביבתיים, הפליה בעבודה, הפליה במקומות ציבוריים, הפרה של החוק להגבלים עסקיים, על בסיס חוק נירות ערך, במסגרת חוק אנשים עם מוגבלות, במסגרת חוק דיני עבודה, מס או אגרה שנגבו באופן לא חוקי, במסגרת חוק פרסומות באמצעים אלקטרוניים, סליקה פנסיונית מרכזית עקב העברת מידע או כספים באופן לא חוקי. תובע ונתבע יכולים להסכים לנהל את ההליך במסגרת בוררות לצורך כך יש לחתום על הסכם בוררות עם המוסד לבוררות עסקית.

הסכם בוררות

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
עורך דין פלילי
כמה עולה עורך דין פלילי?

כאשר אתה עומד בפני אישום פלילי, אחת ההחלטות הקריטיות ביותר שתצטרך לקבל היא שכירת עורך דין פלילי מיומן שייצג